Skip to main content

Våre betingelser

Her finner du Elite Travels generelle reisebetingelser. Disse gjelder for alle våre reiser, med mindre en bestemt tur har særskilte reisevilkår. På turer med særskilte vilkår vil betingelsene være spesifisert i turpresentasjonen på nettsiden vår.

På noen punkter vil våre betingelser fravike Alminnelige vilkår for pakkereiser. I disse tilfellene er det Elite Travels betingelser som gjelder. Dette omfatter blant annet punkt 2 (sluttbetaling) og punkt 3 (avbestillingsregler) hvor betalingsforpliktelsene overfor våre leverandører medfører at vi må ha strengere betingelser enn de man finner i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

1. Bestilling
2. Depositum og sluttbetaling
3. Avbestilling
4. Reise- og avbestillingsforsikring 
5. Særskilte vilkår for elvecruise
6. Fly
7. Pass og visum
8. Helse og vaksine
9. Reklamasjon
10. Den reisendes plikter
11. Generelle vilkår og forbehold
12. Alminnelig vilkår for pakkereiser
13. Reisegarantifondet

1. Bestilling
Du kan bestille en reise via vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Etter bestilling vil du motta en reisebekreftelse på e-post. Vennligst les bekreftelsen nøye for å se om reservasjonen er i samsvar med dine ønsker, og kontakte oss snarest ved eventuelle feil. Spesielt viktig er det å sjekke at navnene på de som skal reise stemmer overens med det som står i passet (inkludert mellomnavn). Eventuelle feil bør rettes før betaling av depositum, da endringer på et senere tidspunkt vil kunne medføre ekstra kostnader.

2. Depositum og sluttbetaling
Etter bestilling vil du få tilsendt en reisebekreftelse/faktura pr. e-post. Depositumsbeløpet, på kr 2500 pr. person, må innbetales innen syv dager. Restbeløp forfaller til betaling 65 dager før avreise. Er det mindre enn 65 dager til avreise ved bestilling, må hele beløpet betales samtidig. Manglende innbetaling av depositum eller restbeløp innen betalingsfristen kan medføre at Elite Travel annullerer bestillingen. På enkelte reiser kan betingelsene fra våre leverandører medføre høyere depositumsbeløp og/eller tidligere forfall av restbeløpet. Dette vil i tilfelle være oppgitt i turpresentasjonen på vår nettside.

Betaling av depositum anses som en godkjennelse av avtalen mellom partene, samt en aksept av våre reisebetingelser.

Reisedokumentene sendes pr. e-post cirka to uker før avreise.

3.1 Avbestilling
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum eller restbeløp regnes ikke som godkjent avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse (no-show) gjelder følgende gebyrer:

  • Inntil 120 dager før avreise: kr 750 pr. person
  • Fra 119 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
  • Fra 64 til 35 dager før avreise: 50% av reisens pris
  • Under 35 dager før avreise: Ingen refusjon

På enkelte reiser kan avbestillingsreglene være strengere på grunn av de vilkårene vi får fra våre leverandører. Dette vil i tilfelle være oppgitt i turpresentasjonen på vår nettside.

3.2 Avbestilling/kansellering ved ekstraordinære omstendigheter
Elite Travel følger Utenriksdepartementets reiseråd. Den reisende har som hovedregel rett til å avbestille sin reise dersom norske myndigheter utsteder et reiseråd for området reisen går til, 14 dager eller kortere tid før avreise, fordi det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil eksistere på avreisedagen. Ved avbestilling på grunn av nevnte årsaker, refunderes innbetalt beløp i sin helhet. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var, eller burde vært, kjent ved bestilling.

4. Reise- og avbestillingsforsikring
På reiser til utlandet er reiseforsikring en nødvendighet. Elite Travel anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til reiseforsikring. Mange har avbestillingsforsikring inkludert i sin helårs reiseforsikring, så sjekk med ditt forsikringsselskap. Separat avbestillingsforsikringen må kjøpes samme dag som du bestiller reisen, eller senest ved innbetaling av depositum. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.

På reiser innen Europa anbefaler vi at du i tillegg til reiseforsikring har et Europeisk helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling i alle EØS-land på lik linje med landets innbyggere. Bestill Europeisk helsetrygdkort her.

5. Særskilte vilkår for elvecruise
Elver er naturbaserte, og det kan skje uforutsette endringer i vannstanden. Skulle dette oppstå, forbeholder rederiet seg retten til å forandre seilingsrute, tider og/eller program.  Dette kan ikke betraktes som en feil eller mangel ved reisen. Det gis ikke refusjon for endringer i programmet  forårsaket av forhold som ingen av partene er herre over (force majeure). 

Mange elver er regulert med sluser, og kø eller forsinkelser ved slusene kan medføre at skipet kommer senere enn forventet til neste anløpshavn. Hvis vannstanden gjør at skipet ikke kan seile på enkelte strekninger av elven, kan deler av programmet gjennomføres med buss.  

Elvecruise er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede og få skip har heis. Ombord- og ilandstigning skjer via en smal landgang. På utfluktene er det ofte mye gåing  og det forventes at du kan følge gruppen i vanlig tempo. I mange havner er det vanlig at skipene fortøyes langside mot langside, med opptil tre–fire skip ved siden av hverandre. For å komme i land må man gå gjennom/over de andre skipene.  

Elvecruiseskipene er små, og om bord er det vanlig å høre lyder som noen ganger kan oppleves som støy. Maskinen må gå hele døgnet for å produsere strøm til skipet, landgangen dras ut og inn osv. Når flere skip fortøyes ved siden av hverandre blir utsikten fra de fleste dekkene blokkert.  

6. Fly
Trenger du tilslutningsbilletter innenlands i Norge, kan dette bestilles hos Elite Travel. Det kreves normalt minimum 90 minutters opphold for å ha god nok tid til å rekke neste fly. Bestiller du tilslutningsbillett selv, anbefaler vi at du legger inn en tidsmargin på minimum tre til fire timer mellom de to billettene. Med tanke på eventuelle forsinkelser på reisen, er det en fordel å ha en gjennomgående flybillett fra avreisested til endelig destinasjon, fremfor separate flybilletter. Hvis du bestiller flybilletter innenlands selv, er ikke Elite Travel ansvarlig ved forsinkelser som medfører at du ikke rekker flyet videre. Eventuelle forsinkelser eller uteblivelse fra den reisendes side, gir ikke rett til prisavslag eller erstatning for tapt arrangement, det være seg for hele eller deler av programmet.

På våre reiser er det vanligvis inkludert ett kolli bagasje på maksimalt 20 kilo på flyreisen. Korrekt informasjon om bagasje finner du på reisedokumentet. Tildeling av flyseter ved gruppereiser blir normalt gjort av flyselskapene. Gi oss beskjed om du har et spesielt seteønske. Vi vil gjøre vårt beste for å oppfylle dette, men kan ikke gi noen garanti. Det er viktig at Elite Travel så tidlig som mulig får informasjon om eventuelle spesielle behov på flyreisen, slik at vi kan bestille assistansen hos flyselskapene.

7. Pass og visum
Alle som reiser til utlandet, må ha gyldig pass. Skal du kun reise innen EØS-landene, godtas det nye nasjonale ID-kortet som legitimasjon istedenfor pass. Vær oppmerksom på at mange land, også i Europa, krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Eventuelle krav til visum vil være oppgitt i turpresentasjonen på vår nettside. Elite Travel forholder seg til visumregler for norske statsborgere. Har du annen nasjonalitet, må du selv sjekke pass og visumregler til det aktuelle reisemålet. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise.

Mer informasjon om innreiseregler i ulike land finner du på Utenriksdepartementets nettside.

8. Helse og vaksiner
Ta kontakt med din fastlege eller en reiseklinikk i god tid før avreise for å sjekke om det er noen vaksiner som kan være aktuelle for ditt reisemål. Mer informasjon om reisevaksiner, finner du nettsiden til Folkehelseinstituttet.

9. Reklamasjoner
Den reisende plikter å gi beskjed så snart som mulig dersom det oppdages en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere til Elite Travels reiseleder eller vårt kontor i Oslo, slik at det blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen i løpet av reisen. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til Elite Travel senest to uker etter hjemkomst. Blir ikke partene enige, kan saken klages inn for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

10. Den reisendes plikter
Den reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass, visum og eventuelle vaksinasjoner som er nødvendig for å gjennomføre reisen. Før innbetaling av depositum, er det viktig å kontrollere at reisebekreftelsen er korrekt og i samsvar med dine ønsker, samt at navn på de reisende stemmer i forhold til hvordan de er skrevet i passet.

Det er den reisendes ansvar å være i god nok form, fysisk og psykisk, samt ha god nok helse til å kunne delta på reisen. Den reisende må være i tilstrekkelig god fysisk og psykisk form og ellers skikket til å kunne delta på reisen.  Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje, det kan ikke forventes at reiselederen skal bistå med dette. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen, må opplyses om ved påmelding. Vi gjør oppmerksom på at reiselederen ikke kan yte særskilt assistanse til bestemte deltakerne under reisen. 

11. Generelle vilkår og forbehold
Det tas forbehold om justering av pris grunnet uforutsette faktorer vi ikke har kontroll over, som økte oljepriser, valutakurser, transportpriser og offentlige skatter og avgifter. Elite Travel forbeholder seg retten til å fakturere et pristillegg som følge av slike endringer. En eventuell prisforhøyelse skal varsles den reisende senest 35 dager før avreise. Utgjør tillegget mer enn åtte prosent, vil den reisende få anledning til å heve avtalen og få refundert innbetalt beløp.

Innholdet i reisen kan bli påvirket av forhold utenfor Elite Travels kontroll (force majeure), som for eksempel vær, fremkommelighet, seilingsforhold, arbeidskonflikter og lignende. Dersom slike forhold gjør det umulig å gjennomføre det oppsatte programmet, vil Elite Travel, i samarbeid med vår lokale samarbeidspartner, foreta nødvendige justeringer i eksempelvis reiserute og innhold, samt eventuelt bytte transportmiddel og overnattingssted. Elite Travel vil bestrebe seg på å erstatte de deler av programmet som blir påvirket av endringen med likeverdige alternativer. Reisen anses ikke som mangelfull, og det er derfor ikke mulig å søke om erstatning, om slike justeringer ikke berører mer enn 25 prosent av det oppsatte reiseinnholdet.

Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppereise basert på minimum 20 betalende deltakere. Ved færre deltakere kan Elite Travel kansellere reisen, øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. Dette skal i tilfelle meddeles den reisende senest 35 dager før avreise.

Vesentlige endringer i programmet som skjer etter bestilling, skal meddeles den reisende skriftlig. Informasjon om flyselskap og -tider anses ikke som bekreftet før flybilletten er utstedt. Endelige flytider vil stå i reisedokumentene. 

Det tas forbehold om skrivefeil i program og på nettsiden.

12. Alminnelig vilkår for pakkereiser
Alminnelige vilkår for pakkereiser (utformet iht. Pakkereiseloven) er grunnlaget for dine rettigheter som reisende.

Klikk her for å lese ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

13. Medlem av Reisegarantifondet – din trygghet
Elite Travel er medlem av det norske Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti.

Oppdatert 1. mai 2021

Tilbake til toppen

Fritekstsøk
Hvorfor velge Elite Travel?
✓ Kunnskapsrik turoperatør med solide eiere
✓ Ansatte med lang fartstid fra bransjen
✓ Gruppeturer med sosialt fellesskap
✓ Reiser for engasjerte voksne
✓ Dyktige norske reiseledere
Kontakt oss
Adresse:
Elite Travel AS
Henrik Ibsens Gate 90
0255 Oslo